tilnavn

Term: 
tilnavn
Språk: 
bokmål
Svensk översättning: 
tillnamn
Sidhänvisning: 
289
Definition: 
Uformelt, karakteriserende navn brukt i tillegg til fornavnet
Exempel: 
1. Ole Smed. 2.
Publikationer där termen förekommer: