tysk navn

Term: 
tysk navn
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
tyskt namn
Sidhänvisning: 
8
Definition: 
[navn som kommer fra tyskland]
Exempel: 
Dietrich, Hermann, Hans, Claus
Publikationer där termen förekommer: