tysk navn

Term: 
tysk navn
Språk: 
danska
Svensk översättning: 
tyskt namn
Sidhänvisning: 
10
Definition: 
[navn som er tysk og/eller kommet til Danmark via tysk sprog]
Exempel: 
Ludwig, Wilhelm, Adelheid, Amalia, Hildegard
Publikationer där termen förekommer: