absolut använt binamn

Term: 
absolut använt binamn
Språk: 
svenska
Svensk översättning: 
absolut använt binamn
Sidhänvisning: 
[sidnummer saknas]
Definition: 
Ett binamn använt i det egentliga namnets ställe.