"Mus-Gea" och Gestabondo. Något om prefigerade och "absoluta" binamn.

Författare: 
Roland Otterbjörk
Utgivningsort: 
Uppsala
Tidskrift/Samlingsvolym: 
G. Hallberg m. fl. (red.), Personnamnsterminologi
Serie: 
NORNA-rapporter 23
Sidor: 
114–122