De danske efternavne på -sen. Landbefolkningens reaktioner på navnelovene af 1828 og 1856.

Författare: 
Ole Degn
Tidskrift/Samlingsvolym: 
Personalhistorisk Tidsskrift 121
Sidor: 
14–34