De engelske drengenavne i Danmark – en skitse til et psyko og socioonomastisk projekt.

Författare: 
Torben Kisbye
Utgivningsort: 
Uppsala
Tidskrift/Samlingsvolym: 
Nyere nordisk personnavnskikk. Red. Tom Schmidt
Serie: 
NORNA-rapporter 35
Sidor: 
9–22