dobbelttilnamn

Term: 
dobbelttilnamn
Språk: 
nynorska
Svensk översättning: 
dubbeltillnamn
Sidhänvisning: 
102
Kommentar: 
termen bør avskaffast ifølgje Akselberg. Eigl. støtte til Kousg. Sør. som er kritisk til Lind