Melding av: Nionde nordiska namnforskarkongressen. Lund 4–8 augusti. 1985. Red. av Göran Hallberg ,Stig isakson & Bengt Pamp.

Författare: 
Gunnstein Akselberg
Tidskrift/Samlingsvolym: 
NN 6
Sidor: 
101–115
Refererade termer i denna publikation: