Skånes ortnamn.

I januari utkom boken Skånes ortnamn. Torna härad och Lunds stad. Serie A Bebyggelsenamn, Del 19, författad av docent Göran Hallberg, tidigare chef för Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund (DAL). Den är utgiven av Institutet för språk och folkminnen och tryckt med bidrag från Ebbe Kocks stiftelse.

Sidor