Skånes ortnamn.

I januari utkom boken Skånes ortnamn. Torna härad och Lunds stad. Serie A Bebyggelsenamn, Del 19, författad av docent Göran Hallberg, tidigare chef för Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund (DAL). Den är utgiven av Institutet för språk och folkminnen och tryckt med bidrag från Ebbe Kocks stiftelse.

Välkomna till symposiet Språket på landsbygden. Torsdagen den 28 april, klockan 09.00-17.00, anordnar vi på Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg ett språkvetenskapligt heldagssymposium om språket på landsbygden ur olika infallsvinklar.

Preliminärt program

 

9.00               Introduktion

 

9.15-10.10     Margareta Svahn, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.

 Intraindividuell variation i tid och tur.

 

10.10-10.30   Kaffe och tilltugg

 

10.30-11.25   Viktoria Bengtsdotter Katz, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet. Ägonamn i världsarvet Södra Ölands odlingslandskap – förändringar i landskapets språkliga dimension i samband med förändringar av odlingslandskapet.

Sidor