Personnamnstermer

Databasen för nordisk personnamnsterminologi har upprättats av medlemmar i NORNA och är ett deskriptivt (ej normativt) hjälpmedel för namnforskare. Klicka på termen för att få upp all information och referens till publikationen där termen behandlas (sidhänvisning avser sida i angiven publikation där termen definieras). Definitioner som anges inom hakparentes utgör excerpistens sammanfattande tolkning, medan definitioner som anges utan hakparentes är direkt citerade ur angiven publikation.

Observera att databassökningen sker på den exakta stavning som fyllts i sökfältet. Om du vill få fram alternativa termer på annat språk måste sökningen göras på den form som står i fältet "svensk översättning".

Förslag på ytterligare termdefinitioner till databasen kan sändas till representanterna i NORNA-kommittén.

(tryck enter eller sortera)
Term Språk Definition Svensk översättning Publikation där termen behandlas
dronningenavn danska [navn der er kendt som navn på en dronning] drottningnamn Eva Villarsen Meldgaard, , Morgendagens modenavne.
dronningenavn danska [navn som har været båret af en dronning] drottningnamn Eva Villarsen Meldgaard, , Navnebogen. 6. udgave.
dubbelbinamn svenska Två egenskaper har hopfogats i ett sammansatt binamn. dubbelbinamn Eva Brylla, , Anna mædh inga Hænder, Karl Dængenæf och Ingridh Thiuvafinger. Några exempel på medeltida binamn.
dubbelnamn svenska En kombination av två namn som har använts som tilltalsnamn och räknas som ett namn (definitioner av Fredriksson 1982 och Fries 1973) dubbelnamn Katharina Leibring, , Förnamnsskicket i Norra Råda och Gustav Adolf 1730–1837.
dubbelnamn svenska Två dopnamn erhållna vid olika tidpunkter i en persons liv. dubbelnamn Lena Peterson, , Personnamn/personbeteckningar i några fornsvenska källor. Försök till indelning och beskrivning.
dubbelnamn svenska Dubbelnamn är ett efternamn bestående av två namn, som regel förenade med bindestreck. dubbelnamn Eva Brylla, , Ursäkta, hur var namnet? Personnamn i praktiskt bruk.
dubbelnamn svenska dubbelnamn Lennart Hagåsen, , Recension av nordiskt och ryskt i namnforskningen. Rapport från ett symposium om onomastisk terminologi i Uppsala 17 december 1999. Utgiven under medverkan av Maria Aljioksjina. Uppsala (2001).
dubletnavn danska ”flere personer med samme navn” Lis Weise, , Fornavnebogen.
dynastiskt namn svenska Namn som hade sådan anknytning eller gav sådana associationer att de kunde vara fördelaktiga från politisk-taktisk synpunkt. dynastiskt namn Svante Strandberg, , Recension av F. B. Uspenskij, Imja i vlast’. Vybor imeni kak instument dinasti?eskoj bor’by v strednevekovoj Skandinavii (2001).
dyrenavn danska [navn som er dannet af en dyrebetegnelse] namn bildat till djurbeteckningar Georg Søndergaard, , Naturbetegnelser i danske personnavne.
dæknavn danska pseudonym Georg Søndergaard, , Danske efternavne. Popularitet. Betydning. Oprindelse.
døbenavn danska [det navn et barn er givet ved dåb] dopnamn Eva Villarsen Meldgaard, , Navnebogen. 6. udgave.
døbenavn danska [det navn et barn er givet ved dåb] dopnamn Birgit Eggert, , Hvad skal barnet ikke hedde? – Hendrekjætte, Simoline, Alpgongs og meget andet.
døbenavn danska [det navn et barn er givet ved dåb] dopnamn Birgit Eggert, , Nordisk navnerenæssance i Danmark. Indledende studier.
døbenavn danska [det navn et barn er givet ved dåb] dopnamn Lilliane Højgaard Holm, , Fornavnestudier i Østermarie sogns ældste kirkebog (1687–1700).
døbenavn danska [det navn et barn er givet ved dåb (fornavnet)] dopnamn Torben Kisbye, , Slægtsnavne og patronymer.
døbenavn danska [det navn man er givet ved dåben] dopnamn Eva Villarsen Meldgaard, , Diminutiv, hypokorisme, kortnavn og kortform.
døbenavn danska [det navn et barn er døbt med (fornavn)] dopnamn Bent Jørgensen, , Frit og bundet navnevalg.
døbenavn danska [det navn et barn er givet ved dåb] dopnamn Torben Kisbye, , De engelske drengenavne i Danmark – en skitse til et psyko og socioonomastisk projekt.
døbenavn danska [det navn man har fået ved dåben] dopnamn Arne Espegaard, , Lidt om navneskikke – især blandt vendelboer.
døbenavn danska [det/de navn(e) en person har fået ved dåben] dopnamn John Kousgård Sørensen, , Janus og Japetus. Lærde renæssancefornavne.
døbenavn danska [fornavn som man har fået ved dåben] dopnamn Eva Villarsen Meldgaard, , På sporet af Erasmus.
døbenavn danska ”fornavn” dopnamn Bent Jørgensen, , Danskernes navne.
døbenavn danska [det navn et barn er givet ved dåb] dopnamn Eva Villarsen Meldgaard, , Studier i københavnske fornavne 1650-1950.
døbenavn danska [det navn man officielt er døbt (navngivet) med] dopnamn Eva Villarsen Meldgaard, , Modenavne i Danmark i det 20. århundrede.

Sidor